Deskundige op het gebied van brandveiligheid

Maak kennis!

Wettelijke verplichtingen brandveiligheid

Bent u op zoek naar meer informatie van de wettelijke verplichtingen rondom brandveiligheid? Lees dan verder! Om het gebruik van een gebouw veilig te laten verlopen, stelt de wet eisen aan zowel de gebruiker van het gebouw als aan de gemeente. De eigenaar of gebruiker van het gebouw is zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid, hij zal er zorg voor moeten dragen dat er de wet- en regelgeving toegepast is. De gemeente is bevoegd gezag. Het is dan ook de plicht van de gemeente om deze toezichts- en handhavingstaken te uit te voeren.

Omgevingsvergunning

Afhankelijk van het gebouw moet de gebruiker of eigenaar voordat de bouw wordt gestart, een omgevingsvergunning vragen. Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een gebouw:

  • Bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verleend. Bijvoorbeeld in een hotel of ziekenhuis.
  • Dagverblijf aan meer dan 10 kinderen onder de leeftijd van 12 jaar wordt verschaft. Bijvoorbeeld in een school of kinderdagverblijf.
  • Dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

U kunt een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. Daar kunt u ook verdere informatie over deze vergunning krijgen.

Gebruiksmelding

Of er een gebruiksmelding moet worden gedaan is vastgesteld in het Bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding is van toepassing wanneer:

  • In een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen)
  • Een woning kamergewijs wordt verhuurd

Kamergewijs verhuren

Met ‘kamergewijs verhuren’ wordt het gebruiken van een woning door vijf of meer afzonderlijke bewoners bedoeld. Dit kan een woongroep, een studentenhuis of de woning van een hospita met maximaal vier inwonende studenten zijn. Pas als een woning kamergewijs in vijf of meer delen wordt verhuurd, moet een gebruiksmelding worden gedaan.
Wanneer een omgevingsvergunning nodig is en voor datzelfde gebouw ook een gebruiksmelding nodig is, kan er worden volstaan met het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Andere voorschriften

Verdere regels en voorschriften rondom zaken als verlichting, vluchtroutes, onderhoud en andere installaties en vormen van gebruik, kunt u vinden in de artikelen 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012. Deze kunt u online bekijken zodat u op de hoogte bent van de verplichtingen wat betreft de brandveiligheid binnen gebouwen.

 

 

 

Brandveiligheidsadvies

Bouwplantoetsing & Berekening vuurbelasting

 

brandveiligheid kantoorpand

Compleet brandveiligheidsplan

Brandveiligheid kantoorgebouw

Inspecties brandveiligheid

brandveiligheid kantoorgebouw

Opstellen Programma van Eisen

Na een eerste afspraak had ik direct 'het goede gevoel'

  • KAREL DAM - opdrachtgever Centrumplan Bavel

Contact

U kunt altijd contact op nemen via e-mail: info@m3e.nl of bel/bezoek een van onze vestigingen:

Jan van Polanenkade 26A-1
4811KM Breda
Tel. 076 - 76 60 189

Rivium Quadrant 163
2909 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 20 22 210

Barbara Strozzilaan 101
1083 HN  Amsterdam
Tel. 085 - 74 41 486

Advies voor uw bouwproject?

Neem nu contact op voor een oriënterend gesprek:

Breda: 076 - 76 60 189
Capelle a/d IJssel: 010 - 20 22 210
Amsterdam: 085 - 74 41 486

Contact opnemen
Scroll naar boven