M3E Bouwfysica en Geluid

Bij bouwfysica en geluid gaat het om alles wat nodig is om een goed woon-, werk- en leefklimaat te waarborgen. Te denken valt hierbij aan een aangename akoestiek, temperatuur, voldoende daglicht en ventilatie alsmede het voorkomen van geluidoverlast.

Akoestiek omvat alles van de productie van trillingen of geluid (akoestische golven) tot geluidwaarneming (psychoakoestiek) en de gehele overdracht hiertussen (reflectie, absorptie, isolatie, etc.).

Soms is geluid wenselijk, soms hinderlijk. In veel gevallen is hetzelfde geluid voor de ene persoon of situatie wenselijk en voor de andere hinderlijk (bijvoorbeeld overlast door muziek vanuit een café of geluid van spelende kinderen).

Door middel van een aantal wetten en besluiten, zoals de Wet geluidhinder (Wgh), het bouwbesluit, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Arbowet, het Activiteitenbesluit (Barim) en de Wet milieubeheer (Wm) doet de overheid er alles aan om burgers te beschermen tegen geluid van buiten (zoals bijvoorbeeld geluid van weg-, rail- en vliegverkeer, industrielawaai, horecalawaai en burenoverlast).

M3E voert akoestische en bouwfysische onderzoeken uit. M3E beschikt over simulatie- en rekensoftware en hoogwaardige meetapparatuur om nauwkeurig fysische grootheden te kunnen bepalen en berekenen.

Duurzaam bouwen

Duurzame energie, de kwaliteit van het binnenmilieu en het 'cradle to cradle' (C2C) principe zijn de steekwoorden bij duurzaam bouwen. Op zowel gebouwniveau als wijkniveau, voor nieuwbouw en bestaande bouw, voor elke fase van het (ontwerp)proces heeft M3E de expertise in huis.

Duurzame energie

Beperking van de energievraag, duurzame opwekking en efficiënt omgaan met energie is in ieder modern bouwproces het uitgangspunt. Wij maken energie(kosten)besparing en daarmee de financiële haalbaarheid inzichtelijk. Ook voor het exploiteren en outsourcen van een duurzame collectieve installatie biedt M3E deskundig advies.

Subsidie-advies.png

Bouwfysica

 

Bouwfysice-geluid.png

Akoestiek

Subsidie-advies.png

Duurzaamheid

Technical-managers-consultants.png

Regelgeving & Certificering

Onze projecten

Zorgeenheden Beemsterstraat te Amsterdam

Enscape_2022-04-07-17-29-17 akkoord vanuit Cordaan (3).jpg Stichting Cordaan heeft aannemer Van Wijnen opdracht gegeven om aan de Beemsterstraat in Amsterdam Noord een nieuwe woonzorglocatie te realiseren. Deze woonzorgvoorziening moet na oplevering plek gaan bieden aan 27 personen met een licht verstandelijke beperking. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen
Zorg

Dépôt Zuid te Amsterdam

Depot Zuid II.jpg In Amsterdam Zuid wordt al sinds begin 2019 gebouwd aan een honderd jaar oud pakhuis aan de Frans van Mierrisstraat. Het pand kent een rijke geschiedenis. Ooit ontworpen als magazijn, daarna gebruikt als kunstopslag voor het Rijksmuseum. Momenteel verrijzen er 18 zeer luxe appartementen. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Brandveiligheid
Technical Management
Wonen

Herontwikkeling Warmoesstraat Amsterdam

Warmoes 1c.png Opstellen van de bouw- en installatiekostenbegrotingen, ontwerp en berekenen technische installaties, bouwfysisch en geluidstechnisch advies Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Vakantiepark Zonnehoeve te Valkenburg

Zonnehoeve 1.jpg Verbouwing Vakantiepark Zonnehoeve te Valkenburg Bekijk project
Labels
Leisure
Technical Management

Na een eerste afspraak had ik direct 'het goede gevoel'

  • KAREL DAM - opdrachtgever Centrumplan Bavel

Contact

U kunt altijd contact op nemen via e-mail: info@m3e.nl of bel/bezoek een van onze vestigingen:

Jan van Polanenkade 26A-1
4811KM Breda
Tel. 076 - 76 60 189

Rivium Quadrant 163
2909 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 20 22 210

Barbara Strozzilaan 101
1083 HN  Amsterdam

Tel. 085 - 74 41 486

Bouwfysisch- en geluidsadvies voor uw project?

Neem nu contact op voor een oriënterend gesprek:

Breda: 076 - 76 60 189
Capelle a/d IJssel: 010 - 20 22 210
Amsterdam: 085 - 74 41 486

Contact opnemen
Scroll naar boven