Nieuws met label 'Bouwkosten Management'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Raamovereenkomst Tilburg University

Tilburg University_logo.png Tilburg University heeft aan het begin van dit jaar een aanbesteding uitgeschreven voor een raamovereenkomst bouwkostendeskundige. Eerder deze maand heeft M3E Bouwkosten Management deze mooie aanbesteding gewonnen. Met deze raamovereenkomst zal M3E de komende vier jaar de kostenadvisering doen voor projecten binnen de vastgoedportefeuille van de opdrachtgever. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure
Onderwijs

Zwembad De Meerkamp te Amstelveen

B22.262 De Meerkamp te Amstelveen.jpg In Amstelveen is door de groei van de gemeente behoefte aan meer zwemvoorzieningen. Het extra zwemwater is nodig om onder andere de wachtlijsten voor zwemlessen te verkorten. Na een Europese aanbestedingsprocedure is afgelopen jaar het architectenbureau Slangen+Koenis geselecteerd voor de nieuwbouw van een extra zwembad naast het huidige De Meerkamp in Amstelveen. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure
Technical Management

Universiteit van Amsterdam, Science Park

2022_Geert Broertjes_LAB42_juni .jpg Het Amsterdam Science Park is een belangrijk kennisknooppunt voor de bètawetenschappen in Nederland. Om op die plek ruimte te bieden aan de sterk groeiende Quantum-activiteiten zal de Universiteit van Amsterdam (UvA) een zeven verdiepingen hoge nieuwbouw realiseren: LabQ. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Technical Management

Sint-Maartenscollege te Voorburg

Sint-Maartenscollege.JPG Het Sint-Maartenscollege is een brede school voor Voortgezet Onderwijs in Voorburg. De huisvesting van het Sint-Maartenscollege voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en zal vernieuwd moeten worden.

Om de ontwerpfase met de juiste uitgangspunten te starten laat het overkoepelend schoolbestuur Stichting Spinoza een ontwerpend onderzoek (massastudie) uitvoeren. In de massastudie zijn door Rothuizen Architecten vier ontwerpvarianten opgesteld. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Klaprozenweg te Amsterdam

beeld Klaprozenweg.JPG In de komende jaren verandert het bedrijventerrein Klaprozenbuurt in Amsterdam-Noord stapsgewijs naar een gemengde stadsbuurt. Hoorne Vastgoed en Urban Fabric Development ontwikkelen op drie kavels aan de Klaprozenweg en Polijsterweg een binnenstedelijk bouwblok.

Voor de voltooiing van het project kiest Urban Fabric ervoor de ontwerp- en advieswerkzaamheden door verschillende partijen te laten verrichten. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Retail
Wonen

Kavel B2 Kenniskwartier te Amsterdam

220322_Kavel 2B.jpg De Zuidas in Amsterdam is nog steeds in ontwikkeling. Naast de grote, bekende kantoorpanden wordt het Oostelijke Ontwikkelveld van het Kenniskwartier de komende jaren getransformeerd waarbij een breed palet aan functies samenkomen.

Studentenhuisvester Stichting DUWO ontwikkelt Kavel 2B waarin 119 studentenwoningen komen met diverse commerciële- en gemeenschappelijke ruimtes. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail
Wonen

ROC TOP Amsterdam

M3E_ROC TOP te Slotervaart2.jpg Vanaf het schooljaar 2023-2024 worden alle zorg- en welzijnsopleidingen van ROC TOP gegeven op de nieuwe TOP Health-campus in het voormalige Slotervaartziekenhuis in Amsterdam West (tegenwoordig Centrum voor Zorg). In het Centrum voor Zorg wordt ingespeeld op de zorgvraag van de toekomst door een mix van zorgfuncties samen te brengen. De opleidingsmogelijkheden van ROC TOP is hier een van.

ROC TOP heeft drie architecten gevraagd deel te nemen aan een meervoudig, onderhandse aanbesteding, waaronder architectenbureau OostWest. Zij hebben vervolgens M3E gevraagd om het kostenvraagstuk op te pakken. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Zorgeenheden Beemsterstraat te Amsterdam

Enscape_2022-04-07-17-29-17 akkoord vanuit Cordaan (3).jpg Stichting Cordaan heeft aannemer Van Wijnen opdracht gegeven om aan de Beemsterstraat in Amsterdam Noord een nieuwe woonzorglocatie te realiseren. Deze woonzorgvoorziening moet na oplevering plek gaan bieden aan 27 personen met een licht verstandelijke beperking. Bekijk project
Labels
Bouwfysica en Geluid
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen
Zorg

Complex 153 Verkuijl Quakkelaarstraat te Vlissingen

Vlissingen complex 153 L'Escaut.jpg L’Escaut woonservice realiseert diverse projecten aan de Verkuijl Quakkelaarstraat in Vlissingen. Een van de projecten is Complex 153. Het bestaande blok wordt gesloopt en er wordt nieuwbouw gerealiseerd. L’Escaut heeft M3E in eerste instantie gevraagd een bouwkostenraming op te stellen op basis van het Voorlopige Ontwerp. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Gebouw A, district U te Vlaardingen

Impressie Gebouw A District U te Vlaardingen I.jpg Adrichem Leyten Vastgoed (ALV) werkt aan de herontwikkeling van District U in Vlaardingen. Zij transformeren het voormalige Unilever terrein tot een gemengde wijk voor wonen, werken, onderwijs, sport en ontspanning. Centraal in het district bevindt zich Gebouw A, een voormalig laboratorium gebouw van zo’n 35.000 m2 uit de jaren zestig, dat wordt herontwikkeld tot woongebouw met een commerciële plint.

M3E is gevraagd om tijdens de VO-fase een geclusterde elementenraming van de bouwkundige, constructieve en installatietechnische onderdelen op te stellen. Vervolgens zal er gedurende het gehele ontwerpproces regelmatig overleg zijn met het gehele ontwerpteam en zullen er verschillende rekenexercities worden gedaan om eventuele … Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Technical Management
Utiliteit
Wonen

Voorzieningencluster Westergouwe te Gouda

Westergouwe_©BDP architecten.jpeg In de gemeente Gouda wordt de wijk Westergouwe in fases ontwikkeld. Onderdeel van Westergouwe fase II is een voorzieningencluster dat ruimte biedt aan Kindcentrum De Ontdekkingsreiziger met een basisschool en kinderopvang, 40 sociale huurwoningen, sportvoorzieningen en parkeervoorzieningen. De gemeente Gouda heeft een aanbesteding gedaan ten behoeve van een bouw- en installatiekostenadvies voor het voorzieningencluster Westergouwe. M3E was deze aanbesteding gegund… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Parkeren
Technical Management
Wonen

Ketensamenwerking Portaal

Portaal.jpeg Als een van de grotere corporaties in ons land zorgt Portaal voor de huisvesting van ruim 55.000 huishoudens in diverse steden in Nederland. Per jaar willen zij zo’n 40 bouwprojecten realiseren en ruim 285 onderhoudsprojecten. Door in ketensamenwerking met 7 marktpartijen deze nieuwbouw-, duurzaamheids- en renovatieprojecten te ontwikkelen en te realiseren willen zij zowel op continuïteit, betaalbaarheid en kwaliteit een stap zetten. M3E is aangesteld als één... Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

POST Breda

Post Breda.jpeg In het iconische voormalig postkantoor aan de rand van het historische centrum van Breda ontwikkeld PK76 diverse moderne appartementen in POST Breda. Door de transformatie van voormalig postkantoor naar een multifunctioneel gebouw, ontstaat een unieke plek waar naast wonen veel aandacht is voor groen en ontspanning. PK76 heeft M3E gevraagd om de inschrijfbegroting van de aannemer te beoordelen op compleetheid, prijsniveau en eventuele risico’s en kansen. Het project kent best wel wat uitdagingen dus is het… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Circular City House te Amsterdam

Circular City House.jpg Café de Omval aan de Weespertrekvaart in Amsterdam ligt er al jaren vervallen bij. De gemeente startte eind 2020 een wedstrijd voor unieke ideeën voor deze plek. Een van de plannen, ingediend door CrowdBuilding (nu Common City) samen met haar partners Lingotto, BoomBuilds, Culture Matters, Inside Outside, M3E en Space&Matter, is inmiddels door de vakjury… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure
Utiliteit

Onderwijslocatie Laan op Zuid te Rotterdam

Onderwijslocatie Laan op Zuid.jpg In 2026 komt er een nieuw schoolgebouw aan de Laan op Zuid in Rotterdam. In het nieuwe gebouw komen opleidingen van het digitale instituut CMI van de Hogeschool. Daarnaast vestigt scholengroep Nieuw Zuid (SNZ) van Stichting BOOR zich in dit gebouw met havo- en vwo-onderwijs. De wisselwerking tussen hoger en voortgezet onderwijs in één gebouw is uniek en een verrijking… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Renovatie Cluster 3 Kralingen te Rotterdam

Cluster- 3 - renovatie- Lusthof.jpeg Het Lusthofkwartier in Kralingen is een mooi stukje historisch Rotterdam. Diverse panden in de buurt staan scheef en zijn toe aan een grondige opknapbeurt inclusief een nieuwe fundering. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam is eigenaar van een groot deel van de panden en gaat… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Montessorischool Boven ’t IJ-Kampina te Amsterdam

innoord-logo_16-9.png De Amsterdamse woonwijk De Kleine Wereld is in ontwikkeling. De gemeente heeft deze wijk aangewezen waar extra investeringen worden gedaan om het woon- en leefklimaat te verbeteren. Onderdeel hiervan is de herontwikkeling van de Montessorischool Kampina. M3E zal voor de verschillende ontwerpstadia… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Hooghe Clock te Den Bosch

Hooghe Clock te Den Bosch_16-9.jpeg Woningcorporatie Mooiland is eigenaar van het wooncomplex Hooghe Clock in Den Bosch waar voornamelijk ouderen op zeer hoge leeftijd wonen. Een deel van het complex is toe aan omvangrijke onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. M3E zal voor Mooiland als kostenadviseur deelnemen in het ontwerpteam en… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen
Zorg

Westfield Mall of the Netherlands te Leidschendam

LOGO_URW_RGB_red&black_16-9.png Vastgoedbedrijf en ontwikkelaar Unibail Rodamco Westfield (URW) is de eigenaar van het grootste winkelcentrum in Nederland, Westfield Mall of the Netherlands. Het winkelcentrum is continue in ontwikkeling en verwelkomt steeds nieuwe retailers en horeca. Recent heeft URW aan M3E gevraagd om een grove elementenramingen op te stellen… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail

Campus Midden te Lelystad

Campus Midden te Lelystad_Centrada_16-9.jpeg Campus Midden is een nieuw woongebied in Lelystad waar in totaal zo’n 300 huurwoningen worden gerealiseerd. Woningcorporatie Centrada gaat deze appartementen bouwen. Zij hebben bij M3E de vraag neergelegd om vooraf taakstellende budgetten op te stellen die zij… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Het Eiland te Sneek

Het Eiland Sneek.png Op Het Eiland, een wijk gelegen tegen het oude centrum van Sneek, heeft woningcorporatie Elkien plannen voor grootschalige wijkvernieuwing. Zij hebben verkennend onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor een aardgasvrije wijk. M3E onderzoekt in samenwerking met Fakton Energy en Syntraal, door middel van een technische en financiële ‘deep dive’, de haalbaarheid van... Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Excelsior te Rotterdam

Excelsior-Rotterdam-rgb_V2.jpg De Rotterdamse voetbalclub Excelsior onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor het vernieuwen en uitbreiden van het stadion. Excelsior wil nog meer onderdeel worden van de stad met een multifunctioneel gebouw waar wonen, sporten en maatschappelijke voorzieningen in een groene omgeving samen komen. M3E werd gevraagd bouwfysisch onderzoek te doen naar de haalbaarheid van… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Utiliteit

IKC Molensloot te De Lier

IKC Molensloot.jpg In De Lier zal de komende jaren een aanzienlijke groei van het leerlingaantal te zien zijn door de ruim 900 nieuwe woningen in de nieuwbouwwijk De Molensloot. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Technical Management

Mauritsstraat te Zaandam

Mauritsstraat Zaandam I Zecc.jpeg Nabij het centrum van Zaandam werkt Borghese aan nieuwbouw in de Mauritsbuurt. Zecc Architecten ontwerpt samen met LAP Landscape & Urban Design een ensemble van verschillende gebouwen ieder met een eigen karakter waarbij een groene omgeving een van de hoofdthema’s was. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Winkelcentrum Zuidplein te Rotterdam

Winkelcentrum Zuidplein I.jpg Het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam bestaat inmiddels bijna 50 jaar en was verouderd. Desondanks heeft het winkelcentrum veel bezoekers. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail

Twickelostraat te Deventer

Twickelostraat te Deventer 2021-02-09-17-01-10.jpg Op een prachtige plek aan de IJssel verrijst het project Thuis aan de Welle. Een voormalig kantoorpand aan de Twickelostraat transformeert naar 30 moderne, zeer royale en duurzame appartementen. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Subsidie Advies
Wonen

Montessori Lyceum Amsterdam – bouwdeel B & D

MLA 01.jpg Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA), bestaande uit vier gebouwdelen, is verouderd en dient te worden aangepast naar de onderwijsnormen van nu. Vanaf 2018 werkt M3E al samen met projectmanagers ICS en Architectenbureau Herman Hertzberger (AHH) aan de nieuwbouw van gebouwdeel A en C. Inmiddels is de opdracht uitgebreid met de renovatie van gebouwdeel B en D waarin M3E wederom een actieve rol inneemt waar het gaat om kostenmanagement. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Dépôt Zuid te Amsterdam

Depot Zuid II.jpg In Amsterdam Zuid wordt al sinds begin 2019 gebouwd aan een honderd jaar oud pakhuis aan de Frans van Mierrisstraat. Het pand kent een rijke geschiedenis. Ooit ontworpen als magazijn, daarna gebruikt als kunstopslag voor het Rijksmuseum. Momenteel verrijzen er 18 zeer luxe appartementen. Bekijk project
Labels
Bouwfysica en Geluid
Bouwkosten Management
Brandveiligheid
Technical Management
Wonen

Universiteitsbibliotheek te Amsterdam

UB Amsterdam 01_V2.jpg Het terrein van de Oudemanhuispoort en het Binnengasthuis in Amsterdam kent een lange historie van uiteenlopende functies. Ooit waren er een klooster, ziekenhuis, museum, woongebied en universiteit gevestigd. De geschiedenis gaat zelfs terug tot de middeleeuwen. In 2023 zal in de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis de Universiteitsbibliotheek van de UvA openen. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Technical Management

Kantoor ‘The Lobby’ te Rijswijk

The Lobby Rijswijk Wonen.png Woningcorporatie Rijswijk Wonen – waarvoor wij in de loop der jaren al meerdere projecten hebben gedaan – is verhuist naar een geheel nieuwe werkomgeving. Zij zijn eind 2020 verhuist naar een compleet verbouwd kantoor in het verzamelgebouw The Lobby in Rijswijk. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Winkelcentrum Zuidplein & parkeergarage Hart van Zuid te Rotterdam

Winkelcentrum en parkeergarage Hart van Zuid.jpg Aan de zuidoever van de Maas is een hele nieuwe wereld te ontdekken, Rotterdam Zuid of ook wel Op Zuid genoemd. Sinds 2016 ondergaat het gebied rondom Winkelcentrum Zuidplein en Ahoy een metamorfose. Hier ontstaat een nieuw, bruisend stadshart van Rotterdam Zuid: Hart van Zuid. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Utiliteit

Parkeergarage Hart van Zuid te Rotterdam

Parkeergarage Hart van Zuid.jpg Aan de zuidoever van de Maas is een hele nieuwe wereld te ontdekken, Rotterdam Zuid of ook wel Op Zuid genoemd. Sinds 2016 ondergaat het gebied rondom Winkelcentrum Zuidplein en Ahoy een metamorfose. Hier ontstaat een nieuw, bruisend stadshart van Rotterdam Zuid: Hart van Zuid. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren

Leisureplot Ahoy te Rotterdam

Leisureplot Ahoy.jpg Aan de zuidoever van de Maas is een hele nieuwe wereld te ontdekken, Rotterdam Zuid of ook wel Op Zuid genoemd. Sinds 2016 ondergaat het gebied rondom Winkelcentrum Zuidplein en Ahoy een metamorfose. Hier ontstaat een nieuw, bruisend stadshart van Rotterdam Zuid: Hart van Zuid. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Mandonlinestraat te Rijswijk

Mandolinestraat I.png In de Muziekbuurt in Rijswijk gaat woningcorporatie Rijswijk Wonen 288 meergezinswoningen verbeteren en verduurzamen. De woningen gezonder, comfortabeler en energiezuiniger. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Ministerbuurt te Rijswijk

Ministerbuurt I_16.9.jpg Woningcorporatie Rijswijk Wonen verhuurt zo’n 6000 woningen in Rijswijk. De komende jaren investeren zij in het verbeteren en verduurzamen van een groot deel van hun woningen. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Montessori Lyceum Amsterdam

Montessori Lyceum Amsterdam.png De huisvesting van het Montessori Lyceum Amsterdam aan de Pieter de Hoochstraat gaat deels vervangen en deels vernieuwd worden. Twee van de vier gebouwen zijn zo verouderd dat zij niet meer geschikt zijn voor hedendaags onderwijs. Begin 2020 heeft M3E… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Holenkwartier te Hoorn

Vogelvlucht Holenkwartier.jpg Het voormalig Philipsterrein aan de Holenweg in Hoorn ademt industriële historie. Het rauwe terrein, met haar kenmerkende industriële erfgoed, vormt de basis voor het ontwikkelen van een vernieuwende stadswijk waar wonen, werken, cultuur en ontspanning samen komen. Ontwikkelaar Terra Marique werkt … Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Stadhouderslaan ‘blok 4’

AI Stadhouderslaan blok 4 .jpg Aan de Stadhouderslaan in Slikkerveer verrijzen in 2021 29 nieuwe, energiezuinige appartementen. De architect van dit duurzame project, heeft gekozen voor een complex gebouwd met CLT (Cross Laminated Timber). CTL is grotendeels biobased en heeft daarom… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Gemeentehuis Renswoude

Gemeentehuis Renswoude.jpg Samen met Zecc Architecten heeft M3E de aanbesteding gewonnen voor het uitbreiden, herinrichten, renoveren en restaureren van het gemeentehuis in Renswoude. Ons ingediende plan inclusief ontwerp werd als beste beoordeeld uit dat van drie kandidaten. M3E heeft voor het winnende ontwerp… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Brandveiligheid
Utiliteit

Integrated Food Projects Rotterdam

de blender.jpg De duurzame smoothie- en sapjesproducent innocent is afgelopen januari gestart met de bouw van hun eigen fabriek “de blender” in het Rotterdamse Havengebied. In opdracht van het Engelse projectmanagementbureau PMP heeft M3E in juni van het afgelopen jaar de investeringskostenraming beoordeeld… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Team Liquid's Alienware Training Facility

Team Liquid incl credit.jpg Spoorzones hadden jaren lang een slecht imago maar zijn, door de binnenstedelijke gebiedsverandering, aantrekkelijke hot spots geworden. Boven op de terminal van de Uithoflijn in Utrecht opent binnenkort het multifunctionele gebouw Het Platform. Team Liquid zal… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Utiliteit

Sparta Stadion

Sparta Rotterdam 01.jpg Sparta Rotterdam wordt op korte termijn uitgebreid en gerenoveerd. Aan de stadskant van het stadion bevindt zich… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Flierbosdreef Amsterdam

Flierbosdreef 01.jpg Het voormalige kantoorpand aan de Flierbosdreef en Bijlmerdreef in Amsterdam wordt getransformeerd … Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Nimeto Utrecht

Nimeto 01.jpg De hoogwaardige renovatie moet, naast een open karakter en het toekomstbestendig maken van de school, ook zorgen voor… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Nieuw Kijkduin

Nieuw Kijkduin 03.jpg Tussen de duinen en het strand ontstaat een nieuwe skyline met meer dan 200 nieuwe… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Integraal Kindcentrum Amsterdam

IKC Elzenhagen 3.JPG In Amsterdam Noord zal de komende jaren de wijk Elzenhagen flink… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Technical Management

Nieuw bedrijfspand voor HDW

Pand HDW.jpg HDW gaat zich door explosieve groei van het bedrijf vestigen in een nieuwbouw op het… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Willemstoren Rotterdam

B17.065 Willesmtoren 00.jpg In opdracht van Willemstoren BV verzorgt M3E in samenwerking met ProHuis Bouwmanagement de directievoering voor het realiseren van een 40 meter hoge… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Retail
Wonen

Velpercampus voor Rijn IJssel

181011 entree.png Op het voormalige terrein van Akzo Nobel zullen medio 2020 de onderwijsclusters Techniek & ICT van het opleidingsinstituut Rijn IJssel worden gehuisvest. M3E heeft in samenwerking met… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Brandweerkazerne Rotterdam The Hague Airport

RTHA brandweer a.jpg Voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne op Rotterdam The Hague Airport is M3E gevraagd om het ontwerpteam van Moen & van Oosten Architecten bij te staan… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Utiliteit

De Clomp

De Clomp Zeist.jpg Voor de herontwikkeling van winkelcentrum De Clomp in Zeist hebben wij de inschrijfbegroting inclusief de… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail
Wonen

Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Werelderfgoed Waddenzee.jpg In Lauwersoog zal een architectonisch hoogstandje in de Waddenzee verrijzen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee is... Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure
Technical Management

Toetsen legeskosten gemeenten

Legeskosten afbeelding.JPG De bouwkosten bij de aanvraag omgevingsvergunning vormen de grondslag voor de gemeentelijke legeskosten. Ervaring leert dat de bouwkosten te laag worden opgegeven. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure
Onderwijs
Retail
Utiliteit
Wonen
Zorg

Aanvullende huisvesting gemeente Leiden

Gem. Leiden.jpg De rol van de gemeente is de laatste jaren sterk veranderd. Deze verandering vraagt om nieuwe werkwijzen en daarom wordt er een organisatieontwikkeling doorgevoerd. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Complex Staringlaan/Vondellaan Papendrecht

B17.118 Staringlaan Papendrecht.jpg Opstellen van een screening en beoordeling van de inschrijfstukken aannemer vanuit de RGS-methode (Resultaat Gericht Samenwerken). Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Complex Dr. H.J. van Mooklaan Rijswijk

B17.095 Van Mooklaan Rijswijk.png Beoordelen bouwkundige/installatietechnische begroting en beoordelen bouwkundig/installatietechnisch meerjarenonderhoudsplan. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Olympiakwartier West Almere

B17.183 Olympiakwartier 1.png Opstellen van een elementenraming investeringskosten. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Havenkwartier Katendrecht Rotterdam

B17.200 01.jpg Opstellen van een elementenraming investeringskosten. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Wonen

Stichting Cordaan

B17.195 Stichting Cordaan.png In opdracht van zorginstelling Cordaan mogen wij voor meerdere projecten aanschuiven als kostenadviseur. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Zorg

Boompjes Rotterdam

B17.142 Boompjes-60-68 Team V Arch.jpg Opstellen van een elementenraming investeringskosten. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Retail
Wonen

Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam

B17.018 Zuidplein renovatie 2.jpg De advieswerkzaamheden omvatten het bepalen van de bouwkosten gedurende de ontwerpfase en het adviseren over optimalisaties. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail

European China Center (ECC) Katendrecht Rotterdam

ECC European China Center Katendrecht.jpg De advieswerkzaamheden omvatten het voeren van kostenmanagement gedurende de ontwerpfase en bestonden onder andere uit het begroten van ontwerpen en het adviseren over optimalisaties. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure
Parkeren
Retail
Technical Management
Utiliteit
Wonen

Fenixlofts Katendrecht Rotterdam

Fenixlofts 00.jpg De advieswerkzaamheden omvatten het voeren van kostenmanagement gedurende de ontwerpfase en bestonden onder andere uit het begroten van ontwerpen en het adviseren over optimalisaties. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail
Technical Management
Wonen

Swing Eindhoven

Swing EHV01a.jpg Opstellen van een elementenraming ter toetsing van het Voorlopig Ontwerp Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Retail
Wonen

12 appartementen Doornsteeg Nijkerk

12 app Nijkerk 01.jpg Opstellen van een elementenraming ter toetsing van het Definitief Ontwerp Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Reserve locatie Heerhugowaard

Reservelocatie Heerhugowaard 01.jpg Opstellen van de elementenramingen ten behoeve van variantenstudie Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Retail
Wonen

Spoorzone Veld 3 Nieuw Delft

Spoorzone Veld 3 Delft 02.jpg Opstellen van een elementenraming ter toetsing van het Voorlopig Ontwerp Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Retail
Wonen

62 appartementen Wagenweg Purmerend

Wagenweg Purmerend 04_klein.jpg Opstellen van een elementenraming investeringskosten Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Retail
Wonen

Herbestemming Ontmoetingskerk Den Haag

Ontmoetingskerk Den Haag 01.jpg Opstellen van een elementenraming ter toetsing van het Voorlopig Ontwerp Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Wonen

Dreef woontoren Amsterdam

Dreef Amsterdam_klein01.jpg Opstellen van een elementenraming ter toetsing van het Voorlopig Ontwerp Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Retail
Wonen

Groene Kaap Katendrecht

Groene Kaap Katendrecht01.jpg Opstellen van een elementenraming investeringskosten Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Retail
Wonen

Winkelcentrum Toolenburg Hoofddorp

B15.137 WC Toolenburg Hoofddorp.jpg Opstellen van een elementaire kostenraming betreffende de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum Toolenburg in Hoofddorp. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail
Technical Management

Zorginstelling Aafje

4 Aafje.jpg In opdracht van zorginstelling Aafje mogen wij voor meerdere projecten aanschuiven als kostenadviseur. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Zorg

Rotterdam The Hague Airport Terminalgebouw en Brandweerkazerne

5 Rotterdam Airport.jpg Aanpassing en de uitbreiding van het terminalgebouw en nieuwbouw brandweerkazerne op Rotterdam The Hague Airport. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Utiliteit

Kantoor NIBC

B14.099 Herbestemming NIBC Bank4.jpg Doelstelling van een lange termijn vastgoedstrategie voor ca. 25.000 m² kantoorruimte van NIBC is de duurzame herontwikkeling van het gebouwencomplex. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Logistieke hallen Waalhaven te Rotterdam

B13.072 Waalhaven Rotterdam 1.jpg Ondersteunen van de opdrachtgever betreffende het BIM proces Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Distributiecentrum PostNL te Amersfoort

B12.014 Postnl-01.jpg Beoordelen/screenen en optimaliseren van de aannemersbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Nieuwbouw Plant 3 te 's-Hertogenbosch

B12.023 denboschPL3-01.jpg Opstellen van een directiebegroting voor de opdrachtgever Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Renovatie en restauratie NS Station Geldermalsen

B13.044 Geldermalsen-02.jpg Opstellen van een functionele raming interieur en screening en beoordeling van inschrijfbegrotingen Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Nieuwbouw woontorens Waldorpstraat te Den Haag

3D_duwo torens waaldorpstr 01.jpg Onderdeel van het ontwerpteam, beoordelen van de elementenbegroting VO/DO en inschrijfbegroting in bestekfase en bewaken van meer- en minderwerk in de realisatiefase Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Herbestemming YNS gebouw te Leiden

gevel - entree schets02.jpg Opstellen van een elementenraming ter toetsing van het VO Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail
Utiliteit
Wonen

Zorgcentrum Floravita Boskoop

B16.049 Floravita Boskoop-01.jpg Opstellen van elementaire kostenramingen VO- en DO-fase en detailbegroting B-fase betreffende de renovatie van het zorgcentrum Floravita in Boskoop. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Zorg

Verbouwing en herindeling Rabobank te Den Haag

B15.034 Rabo-02.jpg Opstellen van bouwkundige elementenramingen VO van verschillende scenario's ten behoeve van de verbouwing en herindeling Bezuidenhoutseweg 5 te Den Haag Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Nieuwbouw Rabobank te Waalwijk

B15.021 Rabo.jpg Opstellen van een elementenraming ter toetsing van het VO, op basis van een BIM Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Parkeren
Utiliteit

Waterschap Limburg

B16.019 Waterschap-01.jpg Opstellen van een bouwkundige- en installatietechnische raming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Maris Belgisch Park te Den Haag

B15.080 Maris-02a.jpg Opstellen van bouwkundige investeringsraming ter toetsing van het VO Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Schoolgebouw Kortvoort te Amsterdam

B15.148 Kortvoort Adam-01.jpg Opstellen van een bouwkundige investeringsraming ter toetsing van het haalbaarheidsonderzoek Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Masterplan Centrum Zevenbergen

B15.143 Masterplan Zevenbergen 01.jpg Opstellen van een elementenraming investeringskosten. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure
Parkeren
Retail
Wonen

Zorgappartementen Kosterijweg Kootwijkerbroek

B15.128 Kosterijweg Kootwijkerbroek 01.jpg Opstellen van een elementaire kostenraming betreffende de nieuwbouw van zorgappartementen in Kootwijkerbroek. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Zorg

Drents Plantsoen en Van Haeftenstraat Rotterdam

B16.056 Drents plantsoen 01.jpg Opstellen van elementaire kostenramingen betreffende de nieuwbouw van Drents Plantsoen en Van Haeftenstraat in Rotterdam. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Zorgcentrum Reehorst Reeuwijk

B16.048 Reehorst Reeuwijk 01a.jpg Opstellen van elementaire kostenramingen VO- en DO-fase en detailbegroting B-fase betreffende de renovatie van het zorgcentrum Reehorst in Reeuwijk. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Zorg

Gemeente Kampen

B16-036 Gemeente-Kampen.jpg Opstellen van elementaire kostenramingen en kostenvergelijk betreffende de nieuwbouw van verschillende woningtypes in meerdere projecten in Kampen. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Renovatie kantoorpand Delft

B16.040 Kantoorpand Delft.jpg Beoordelen van de inschrijvingsbegroting van een aannemer in opdracht van de gebruiker. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Hof van Asselbergs Bergen op Zoom

B16.035 Hof van ass.jpg Opstellen van een elementaire kostenraming en een Meerjaren Onderhouds Begroting (MJOB) voor een bouwkundig aannemer tijdens de DBM-tender. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Winkelcentrum Roselaar Roosendaal

B16.032 WC Roselaar Roosendaal 01.jpg Opstellen van een elementaire kostenraming betreffende de renovatie van het winkelcentrum Roselaar in Roosendaal. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail

Nieuwbouw 't Woudt Delflandplein te Amsterdam

B14.023 Woudt Adam 01.jpg Onderdeel van het ontwerpteam, beoordelen van de elementenbegroting VO/DO en inschrijfbegroting in bestekfase en bewaken van meer- en minderwerk in de realisatiefase Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

98 woninigen Klaproosstraat Papendrecht

B16.027 Klaproosstraat Papendrecht.jpg Beoordelen van de inschrijvingsbegroting bij een Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) procedure in opdracht van de corporatie. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Kunstkerk Museumstraat Dordrecht

B16.025 Kunstkerk Dordrecht-01.jpg Opstellen van een elementaire kostenraming betreffende de herontwikkeling van de Kunstkerk aan de Museumstraat in Dordrecht. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Kerken
Leisure
Technical Management

Winkelcentrum Klanderij Enschede

B16.018 Klanderij Enschede-02.jpg Opstellen van een elementaire kostenraming betreffende de nieuwbouw van het winkelcentrum Klanderij in Enschede. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail
Technical Management

Zorgcentrum De Eik Hellevoetsluis

B15.069 De Eik Hellevoetsluis 01.jpg Opstellen van een elementaire kostenraming betreffende de nieuwbouw van zorgcentrum De Eik in Hellevoetsluis. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen
Zorg

IKC Het Spectrum Maassluis

B16.037 IKC Maassluis.jpg Opstellen van de inschrijfbegroting en het spiegelen van de offertes voor een bouwkundig aannemer tijdens de aanbestedingsprocedure. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

IKC Vilniusstraat Haarlem

B16061 IKC Haarlem.jpg Opstellen van de inschrijfbegroting en het spiegelen van de offertes voor een bouwkundig aannemer tijdens de aanbestedingsprocedure. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Kalverstraat IJmuiden

b16064-01 Opstellen van een elementaire kostenraming betreffende de uitbreiding van een supermarkt en de nieuwbouw van 16 zorgwoningen aan de Kalverstraat in IJmuiden. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail
Wonen

Studentenhuisvesting Boutenslaan Eindhoven

b16066-01.jpg Opstellen van een traditionele elementaire kostenraming VO-fase en een elementaire BIM kostenraming DO-fase betreffende de nieuwbouw van studentenhuisvesting aan de Boutenslaan in Eindhoven. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Complex Gerbrandystraat Papendrecht

B17.117 Gerbrandystraat Papendrecht.png Beoordelen van de inschrijvingsbegroting bij een Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) procedure in opdracht van de corporatie. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Brandveiligheid
Technical Management
Wonen

38 appartementen Coolhaven Rotterdam

b16068-001b.jpg Opstellen van de inschrijfbegroting en het spiegelen van de offertes voor een bouwkundig aannemer tijdens de aanbestedingsprocedure. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Vitalis College Breda

b16071-001.jpg Opstellen van de inschrijfbegroting en het spiegelen van de offertes voor bouwkundig aannemer tijdens de aanbestedingsprocedure. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

12 Villa's Uitzicht Wilgenrijk Maassluis

b16079-001.jpg Opstellen van een elementaire kostenraming betreffende de nieuwbouw van 12 villa’s en een parkeergarage in woongebied Wilgenrijk in Maassluis. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Oude Stadhuis Harderwijk

b16080-003b.jpg Opstellen van een elementaire kostenraming betreffende de renovatie van het oude stadhuis aan de Markt  in Harderwijk Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Technical Management
Utiliteit

Herontwikkeling Warmoesstraat Amsterdam

Warmoes 1c.png Opstellen van de bouw- en installatiekostenbegrotingen, ontwerp en berekenen technische installaties, bouwfysisch en geluidstechnisch advies Bekijk project
Labels
Bouwfysica en Geluid
Bouwkosten Management
Technical Management
Wonen

Hofstaete, Parkstraat Den Haag

Hofstaete.png Opstellen van kostenraming haalbaarheidsstudie Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Winkelcentrum Koningshoek Maassluis

WC Koningshoek.jpg Opstellen van een elementaire kostenraming betreffende de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum Koningshoek in Maassluis. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail
Technical Management

Nieuwbouw Zwembad Stein

zwembad Stein 4.jpg Het project omvat een nieuw te bouwen binnenzwembad met drie bassins (instructiebad 9 x 15 meter, wedstrijdbad 15,4 x 25 meter en een peuterbad van 40 m2) en een buitenzwembad bestaande uit twee bassins. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure
Technical Management

SEGRO Park Amsterdam Airport

B14.075 Segro hoofdfoto.png Opstellen van infra, civiel, bouwkundige en installatietechnische elementenramingen. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

TU Delft Luchtvaart & Ruimtevaart

B16.033 TU Delft L&R2.jpg Opstellen van een geclusterde elementenraming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Herstructurering Winkelcentrum De Bongerd

B16.026 Herstructurering WC de Bongerd2.jpg Op elementenniveau doorrekenen van het hele plan Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail

Albert Heijn XL Tilburg

B16.006 Albert Heijn XL Tilburg.jpg Opstellen van een raming haalbaarheidsonderzoek en een VO begroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail

Albert Heijn XL Alkmaar

B16.005 Albert Heijn Alkmaar2.jpg Opstellen raming haalbaarheidsonderzoek Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail

Stanleylaan II Utrecht

B15.126-Renovatie-Stanleylaan-II-Utrecht.jpg Opstellen budget-, Voorlopig Ontwerp- en Definitief Ontwerp raming op basis van BIM Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Herhuisvesting KNAW

B15.133-Herhuisvesting-KNAW.jpg Beoordelen van de directiebegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

CSG Willem van Oranje

B15.136-Entreegebied-CSG-Willem-van-Oranje.jpg Opstellen van een elementenbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Centraal Station Leeuwarden

B15.142-Centraal-Station-Leeuwarden.jpg Opstellen van een investeringskostenraming. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure

Albert Heijn Maastricht

B15.145-Albert-Heijn-Maastricht.jpg Beoordelen van begrotingen van de aannemer Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail

NIBC kantoor Den Haag

B14.099-Herbestemming-NIBC-Bank Opstellen van een functionele raming Schets Ontwerp en Voorlopig Ontwerp Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Project Norfolk terrein Scheveningen

B15.044-Nieuwbouw-woningen-Blok-7-project-Norfolk Opstellen Voorlopig Ontwerp begroting op basis van BIM Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Ruysdaelstraat Amsterdam

B15.055 Nieuwbouw Ruysdaelstraat Amsterdam4.jpg Opstellen van een directiebegroting, ondersteunen bij het opstellen van de aanbestedingsprocedure, beoordelen van de inschrijfbegroting van de aannemer en het bewaken van meer- en minderwerk in de realisatiefase. Uitvoeren van berekeningen daglichttoetreding en ventilatie voor omgevingsvergunning. Bekijk project
Labels
Bouwfysica en Geluid
Bouwkosten Management
Wonen

GZN Wibautstraat te Amsterdam

Wibautstraat Onderdeel van het ontwerpteam, beoordelen van de elementenbegroting VO/DO en inschrijfbegroting in bestekfase en bewaken van meer- en minderwerk in de realisatiefase Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail
Technical Management
Wonen

Transformatie Rijksmuseum

B14.010-Transformatie-Rijksmuseum-Wilderinkschool-Idastraat-Hengelo Screenen van een bouwkundige en installatietechnische aannemersbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

MFA Maasbree

B14.031-MFA-Hart-voor-Maasbree Opstellen van een elementenbegroting Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Bestek op basis van BIM Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Renovatie De Akkers

B14.034-Renovatie-Akkers-Nuenen Opstellen van een begroting Haalbaarheid, Schets Ontwerp, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Bestek. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Zorg

Watertoren Zwijndrecht

B14.035-Watertoren-Zwijndrecht Opstellen van een traditionele elementaire kostenraming VO-fase en een elementaire BIM kostenraming DO-fase betreffende de herontwikkeling en nieuwbouw van de watertoren in Zwijndrecht. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

42 appartementen De Haaf te Bergen

B14.040-42-Appartementen-De-Haaf-Bergen Opstellen van een elementenbegroting VO-fase Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Hoornbeeck College

B14.055-en-B15.014-Hoornbeeck-College-Goes Opstellen van een functionele raming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

BIM in ontwikkelfase

B14.046-BIM-in-ontwikkelfase-Habion-logo-Habion Opstellen van een elementenbegrotiing Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Gemeentehuis Alblasserdam

B14.058-Gemeentehuis-Alblasserdam Opstellen van een functionele raming bouwkundig en installatietechnisch Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Gemeentehuis Papendrecht

B14.060-Gemeentehuis-Papendrecht Opstellen van een functionele raming bouwkundig en installatietechnisch Bekijk project
Labels
Bouwfysica en Geluid
Bouwkosten Management
Brandveiligheid
Technical Management
Utiliteit

Internationale school Breda

B14.067-Internationale-school-Breda Opstellen van een Voorlopig- en Defintief Ontwerp raming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem logo.png Toetsen van bouwkosten ten behoeve van legesaanslag Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Lucas College Strijp-S

B14.097-Nieuwbouw-en-verbouw-schoolgebouw-Lucas-College-Strijp-S-Eindhoven Opstellen van een inschrijfbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Huisvesting Gemeente Westland

B14.106-Huisvesting-Gemeente-Westland-Verdilaan Opstellen van een functionele raming en meerjarenonderhoudsbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Renovatie en uitbreiding De Wartburg

B14.107-Renovatie-en-uitbreiding-De-Wartburg-Woudenberg Opstellen van een functionele raming Voorlopig Ontwerp en Defintief Ontwerp Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Nieuwbouw SC Delfland

B15.001-Nieuwbouw-SC-Delfland Opstellen van een inschrijfbegroting bij UAV-GC uitvraag Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Herbestemming Rivierstaete

B15.002-Rivierstaete-Amsterdam Opstellen van een Voorlopig Ontwerp raming op basis van BIM Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Nieuwbouw Albert Heijn Venray

B15.008-Albert-Heijn-Venray Beoordelen van begrotingen van de aannemer Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Retail

Hoofdkantoor AFAS

B15.026-Hoofdkantoor-AFAS-Leusden Opstellen van een elementenraming bouwkundig en installatie op basis van BIM Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Contra Expertise Koni

B15.041-Koni-Oud-Beijerland Opstellen van een herbouwwaarde berekening Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Voetbalstadion De Kuip, Feyenoord Rotterdam

Afbeelding1.jpg Doorrekenen varianten in tenderfase voor een van de inschrijvende consortia Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure

Woontorens Aziëweg Haarlem

B15.049-Woontorens-Azieweg-Haarlem Opstellen van een inschrijfbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

24 woningen Vurenhout

B15.053-Nieuwbouw-24-woningen-Vurenhout-Barendrecht Opstellen van een besteksbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

51 woningen Lookwest-Noord

B15.056-Nieuwbouw-51-woningen-Lookwest-Noord-Den-Hoorn Opstellen van een besteksbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

165 woningen Marickenzijde

B15.057-Nieuwbouw-165-woningen-Marickenzijde-Mijdrecht Opstellen van een besteksbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Gemeentehuis Oegstgeest

B15.064-Gemeentehuis-Oegstgeest Opstellen van een investeringskostenraming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Vellesan College

B15.068-Nieuwbouw-Vellesan-College-IJmuiden Opstellen van een inschrijfbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

72 woningen Frisodreef

B15.073-Groot-onderhoud-72-woningen-Frisodreef-Katwijk Opstellen van een inschrijfbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Groot onderhoud Mgr. Bekkerslaan blok F in Rijswijk

B15.084 Blok F Mgr. Bekkerslaan Rijswijk 1.jpg Beoordelen van een begroting Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp, beoordelen Meerjarenonderhoudsplanning Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp en screening werkomschrijving Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

VMBO Melanchton Kralingen

B15.090-Nieuwbouw-Melanchton-Kralingen Opstellen van een elementaire kostenraming VO- en DO-fase betreffende de nieuwbouw van de VMBO school Melanchton in de wijk Kralingen in Rotterdam. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Nieuwbouw Rietveldschool

B15.095-Nieuwbouw-Rietveldschool-Badhoevedorp.jpg Opstellen van een Schets Ontwerp-, Voorlopig Ontwerp- en Definitief Ontwerp begroting, het doorrekenen van enkele GPR keuzes en het opstellen van een meerjaren onderhoudsraming ten behoeve van het opstellen van een exploitatiekostenberekening Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Renovatie Tabernakelkerk

B15.102-De-Tabernakelkerk.jpg Opstellen van een Schets Ontwerp raming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Kerken

Herbestemming Wittenberg

B15.104-Wittenberg-Amsterdam.jpg Opstellen van een inschrijfbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Wonen

Herbestemming zorgboerderij

B15.114-Zorgboerderij-Oud-Beijerland.jpg Opstellen van een Schets Ontwerp raming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Zorg

Gemeentehuis Waddinxveen

B15.115-Gemeentehuis-Waddinxveen2.jpg Opstellen van een investeringskostenraming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam

B15.120-Hogeschool-Rotterdam.jpg Opstellen van een inschrijfbegroting bij een UAV-GC uitvraag Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Nieuwbouw HBO Vlissingen

B15.124-Hogeschool-Vlissingen.png Opstellen van een Schets Ontwerp raming voor de tenderfase Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Gemeentehuis Leiden

Gem.huis Leiden.jpg Doorrekenen verschillende huisvestingsscenario’s uit de haalbaarheidsstudie Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Utiliteit

Advies voor uw bouwproject?

Neem nu contact op voor een oriënterend gesprek:

Breda: 076 - 76 60 189
Capelle a/d IJssel: 010 - 20 22 210
Amsterdam: 085 - 74 41 486

Contact opnemen
Scroll naar boven