« Terug naar projecten overzicht

Sint-Maartenscollege te Voorburg

Sint-Maartenscollege.JPG

Het Sint-Maartenscollege is een brede school voor Voortgezet Onderwijs in Voorburg. De huisvesting van het Sint-Maartenscollege voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en zal vernieuwd moeten worden.

Om de ontwerpfase met de juiste uitgangspunten te starten laat het overkoepelend schoolbestuur Stichting Spinoza een ontwerpend onderzoek (massastudie) uitvoeren. In de massastudie zijn door Rothuizen Architecten vier ontwerpvarianten opgesteld.

Locatie Voorburg
Type Onderwijs
Soort Nieuwbouw
Fase Massastudie
Omvang 10.000 m² bvo
Discipline/dienst Bouwkosten Management
Jaartal   2022 - heden
Omschrijving

Het Sint-Maartenscollege is een brede school voor Voortgezet Onderwijs in Voorburg. De huisvesting van het Sint-Maartenscollege voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en zal vernieuwd moeten worden om ook in de toekomst passend onderwijs te kunnen bieden. Het te realiseren gebouw moet op een zorgvuldige wijze worden ingepast in de omgeving en aansluiten bij de gestelde financiële kaders. Om de ontwerpfase met de juiste uitgangspunten te starten laat het overkoepelend schoolbestuur Stichting Spinoza, samen met Gemeente Leidschendam-Voorburg, een ontwerpend onderzoek (massastudie) uitvoeren.

In de massastudie zijn door Rothuizen Architecten vier ontwerpvarianten opgesteld. M3E is door Stichting Spinoza gevraagd voor elke variant de bouwkosten in kaart te brengen. M3E heeft de vier scenario’s doorgerekend. M3E heeft niet alleen gekeken naar de bouwkosten, maar heeft ook de investeringskosten en exploitatiekosten meegenomen. In de vier scenario’s is niet alleen het ontwerp anders, maar door de te bebouwen plek op de kavel te wijzigen is er bij het ene scenario geen tijdelijke leslocatie nodig en bij het andere scenario wel.

Het onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat met renovatie de school niet aan het Programma van Eisen kan voldoen. Daarom is besloten verder te gaan met nieuwbouw inclusief een uitbreiding. Op dit moment worden de scenario's verder aangescherpt, aan de hand van input van gebruikers en omwonenden. Planning is om de massastudie in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden, zodat het schoolbestuur samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg een definitieve uitwerkingsvariant vast kunnen stellen. Die variant zal de basis vormen voor het samenstellen van een ontwerpteam en vervolgens het maken van een ontwerp. De vernieuwde huisvesting moet in ieder geval een functioneel vloeroppervlak krijgen van rond de 10.000 m2 en ruimte bieden aan ruim 1370 leerlingen. Kantoren en personeelsruimten zijn goed voor 80 mensen. 

Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

« Terug naar projecten overzicht

Advies voor uw bouwproject?

Neem nu contact op voor een oriënterend gesprek:

Breda: 076 - 76 60 189
Capelle a/d IJssel: 010 - 20 22 210
Amsterdam: 085 - 74 41 486

Contact opnemen
Scroll naar boven