Nieuws met label 'Onderwijs'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

ArtEZ

ArtEZ impressie.jpg ArtEZ is een Hogeschool voor de Kunsten, in het oosten van het land en verzorgt voor ruim 3.000 studenten diverse bachelor- en masteropleidingen. Het onderwijs wordt gegeven op diverse locaties, verspreid over Arnhem, Enschede en Zwolle. De totale portefeuille omvat ruim 50.000 m² bvo. ArtEZ streeft naar een toekomstbestendige portefeuille die de onderwijsvisie ondersteunt, daarom werken zij momenteel aan een masterplan voor huisvesting. In dit kader heeft ArtEZ behoefte aan gedegen advies op het gebied van bouwkosten, onderhoudskosten en installatiekosten. Hier komt M3E in beeld. De werkzaamheden… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Technical Management

Universiteit Utrecht

Impressie Sorbonnelaan Uni Utrecht.jpg De afdeling Vastgoed en Campus van de Universiteit Utrecht zocht ten behoeve van een omvangrijk herhuisvestingsprogramma een vaste kostendeskundige. De verschillende huisvestingsprojecten die op de planning staan behelzen nieuwbouw, grootscheepse herontwikkeling en renovatie, verduurzamingsprojecten en functionele aanpassingen. Het gaat daarbij om laboratoriumgebouwen, kantoorgebouwen en onderwijsgebouwen.

Na een inschrijvingsprocedure heeft de Universiteit M3E als kostendeskundige gekozen. Zij zullen als sparringpartner… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Utiliteit

Basisschool de Hoeksteen te Honselersdijk

huis van de buurt De Hoeksteen.JPG Het centrum van Honselersdijk in de gemeente Westland krijgt een opknapbeurt. Onderdeel van deze opknapbeurt is een renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw voor basisschool De Hoeksteen. Van Haaren Vastgoed Management heeft M3E Bouwkosten Management bij dit project gehaald op het moment dat het Technisch Ontwerp (TO) moest worden doorberekend. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Technical Management

De Pionier: een nieuwe stad in een stad

De Pionier impressie.jpg De ontwikkeling van het mixed-use blok de Pionier is het startsignaal voor het nieuw te ontwikkelen stadsdeel Haven-Stad, gelegen in het noordwesten van Amsterdam nabij Sloterdijk. Met uiteindelijk plek voor wel 70.000 woningen en bijna 60.000 arbeidsplaatsen wordt Haven-Stad een nieuw stukje stad in Amsterdam. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Parkeren
Retail
Technical Management
Wonen

Raamovereenkomst Tilburg University

Tilburg University_logo.png Tilburg University heeft aan het begin van dit jaar een aanbesteding uitgeschreven voor een raamovereenkomst bouwkostendeskundige. Eerder deze maand heeft M3E Bouwkosten Management deze mooie aanbesteding gewonnen. Met deze raamovereenkomst zal M3E de komende vier jaar de kostenadvisering doen voor projecten binnen de vastgoedportefeuille van de opdrachtgever. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure
Onderwijs

Universiteit van Amsterdam, Science Park

2022_Geert Broertjes_LAB42_juni .jpg Het Amsterdam Science Park is een belangrijk kennisknooppunt voor de bètawetenschappen in Nederland. Om op die plek ruimte te bieden aan de sterk groeiende Quantum-activiteiten zal de Universiteit van Amsterdam (UvA) een zeven verdiepingen hoge nieuwbouw realiseren: LabQ. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Technical Management

Sint-Maartenscollege te Voorburg

Sint-Maartenscollege.JPG Het Sint-Maartenscollege is een brede school voor Voortgezet Onderwijs in Voorburg. De huisvesting van het Sint-Maartenscollege voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en zal vernieuwd moeten worden.

Om de ontwerpfase met de juiste uitgangspunten te starten laat het overkoepelend schoolbestuur Stichting Spinoza een ontwerpend onderzoek (massastudie) uitvoeren. In de massastudie zijn door Rothuizen Architecten vier ontwerpvarianten opgesteld. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

ROC TOP Amsterdam

M3E_ROC TOP te Slotervaart2.jpg Vanaf het schooljaar 2023-2024 worden alle zorg- en welzijnsopleidingen van ROC TOP gegeven op de nieuwe TOP Health-campus in het voormalige Slotervaartziekenhuis in Amsterdam West (tegenwoordig Centrum voor Zorg). In het Centrum voor Zorg wordt ingespeeld op de zorgvraag van de toekomst door een mix van zorgfuncties samen te brengen. De opleidingsmogelijkheden van ROC TOP is hier een van.

ROC TOP heeft drie architecten gevraagd deel te nemen aan een meervoudig, onderhandse aanbesteding, waaronder architectenbureau OostWest. Zij hebben vervolgens M3E gevraagd om het kostenvraagstuk op te pakken. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Voorzieningencluster Westergouwe te Gouda

Westergouwe_©BDP architecten.jpeg In de gemeente Gouda wordt de wijk Westergouwe in fases ontwikkeld. Onderdeel van Westergouwe fase II is een voorzieningencluster dat ruimte biedt aan Kindcentrum De Ontdekkingsreiziger met een basisschool en kinderopvang, 40 sociale huurwoningen, sportvoorzieningen en parkeervoorzieningen. De gemeente Gouda heeft een aanbesteding gedaan ten behoeve van een bouw- en installatiekostenadvies voor het voorzieningencluster Westergouwe. M3E was deze aanbesteding gegund… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Parkeren
Technical Management
Wonen

Onderwijslocatie Laan op Zuid te Rotterdam

20220620-c01-.jpg In 2026 komt er een nieuw schoolgebouw aan de Laan op Zuid in Rotterdam. In het nieuwe gebouw komen opleidingen van het digitale instituut CMI van de Hogeschool. Daarnaast vestigt scholengroep Nieuw Zuid (SNZ) van Stichting BOOR zich in dit gebouw met havo- en vwo-onderwijs. De wisselwerking tussen hoger en voortgezet onderwijs in één gebouw is uniek en een verrijking… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Montessorischool Boven ’t IJ-Kampina te Amsterdam

innoord-logo_16-9.png De Amsterdamse woonwijk De Kleine Wereld is in ontwikkeling. De gemeente heeft deze wijk aangewezen waar extra investeringen worden gedaan om het woon- en leefklimaat te verbeteren. Onderdeel hiervan is de herontwikkeling van de Montessorischool Kampina. M3E zal voor de verschillende ontwerpstadia… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

IKC Molensloot te De Lier

IKC Molensloot.jpg In De Lier zal de komende jaren een aanzienlijke groei van het leerlingaantal te zien zijn door de ruim 900 nieuwe woningen in de nieuwbouwwijk De Molensloot. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Technical Management

Montessori Lyceum Amsterdam – bouwdeel B & D

MLA 01.jpg Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA), bestaande uit vier gebouwdelen, is verouderd en dient te worden aangepast naar de onderwijsnormen van nu. Vanaf 2018 werkt M3E al samen met projectmanagers ICS en Architectenbureau Herman Hertzberger (AHH) aan de nieuwbouw van gebouwdeel A en C. Inmiddels is de opdracht uitgebreid met de renovatie van gebouwdeel B en D waarin M3E wederom een actieve rol inneemt waar het gaat om kostenmanagement. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Universiteitsbibliotheek te Amsterdam

UB Amsterdam 01_V2.jpg Het terrein van de Oudemanhuispoort en het Binnengasthuis in Amsterdam kent een lange historie van uiteenlopende functies. Ooit waren er een klooster, ziekenhuis, museum, woongebied en universiteit gevestigd. De geschiedenis gaat zelfs terug tot de middeleeuwen. In 2023 zal in de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis de Universiteitsbibliotheek van de UvA openen. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Technical Management

Montessori Lyceum Amsterdam

Montessori Lyceum Amsterdam.png De huisvesting van het Montessori Lyceum Amsterdam aan de Pieter de Hoochstraat gaat deels vervangen en deels vernieuwd worden. Twee van de vier gebouwen zijn zo verouderd dat zij niet meer geschikt zijn voor hedendaags onderwijs. Begin 2020 heeft M3E… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Nimeto Utrecht

Nimeto 01.jpg De hoogwaardige renovatie moet, naast een open karakter en het toekomstbestendig maken van de school, ook zorgen voor… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Integraal Kindcentrum Amsterdam

IKC Elzenhagen 3.JPG In Amsterdam Noord zal de komende jaren de wijk Elzenhagen flink… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs
Technical Management

Nieuwbouw Prisma en Gemiva Alphen aan den Rijn

Prisma en Gemiva.jpg Het betreft een schoolgebouw met een BVO van circa 2.800 m2 exclusief de bijbehorende parkeergarage. M3E heeft installatieadvies, duurzaamheidsadvies (Frisse Scholen), bouwfysica en projectmanagement verzorgd. Bekijk project
Labels
Onderwijs
Technical Management

Velpercampus voor Rijn IJssel

181011 entree.png Op het voormalige terrein van Akzo Nobel zullen medio 2020 de onderwijsclusters Techniek & ICT van het opleidingsinstituut Rijn IJssel worden gehuisvest. M3E heeft in samenwerking met… Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Toetsen legeskosten gemeenten

Legeskosten afbeelding.JPG De bouwkosten bij de aanvraag omgevingsvergunning vormen de grondslag voor de gemeentelijke legeskosten. Ervaring leert dat de bouwkosten te laag worden opgegeven. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Leisure
Onderwijs
Retail
Utiliteit
Wonen
Zorg

Maris Belgisch Park te Den Haag

B15.080 Maris-02a.jpg Opstellen van bouwkundige investeringsraming ter toetsing van het VO Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Schoolgebouw Kortvoort te Amsterdam

B15.148 Kortvoort Adam-01.jpg Opstellen van een bouwkundige investeringsraming ter toetsing van het haalbaarheidsonderzoek Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

IKC Het Spectrum Maassluis

B16.037 IKC Maassluis.jpg Opstellen van de inschrijfbegroting en het spiegelen van de offertes voor een bouwkundig aannemer tijdens de aanbestedingsprocedure. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

IKC Vilniusstraat Haarlem

B16061 IKC Haarlem.jpg Opstellen van de inschrijfbegroting en het spiegelen van de offertes voor een bouwkundig aannemer tijdens de aanbestedingsprocedure. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Vitalis College Breda

b16071-001.jpg Opstellen van de inschrijfbegroting en het spiegelen van de offertes voor bouwkundig aannemer tijdens de aanbestedingsprocedure. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

TU Delft Luchtvaart & Ruimtevaart

B16.033 TU Delft L&R2.jpg Opstellen van een geclusterde elementenraming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

CSG Willem van Oranje

B15.136-Entreegebied-CSG-Willem-van-Oranje.jpg Opstellen van een elementenbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Pieter van de Plasschool

Pieter-vd-plas In Wateringen wordt een brede school gerealiseerd met een gymzaal. Bekijk project
Labels
Bouwfysica en Geluid
Brandveiligheid
Onderwijs
Technical Management

Arbeidscentrum

Barendrecht-1 De opdrachtgever was op zoek naar praktische kennis op gebied van installatietechniek i.v.m. renovatieproject met specifiek de mogelijkheden om bestaande klimaatinstallaties te hergebruiken. Bekijk project
Labels
Onderwijs
Technical Management

Johannes Calvijnschool

Johannes-Calvijnschool-1 In de huidige situatie kon niet concreet aangegeven worden of de geprojecteerde ventilatie- en koelinstallatie naar behoren functioneerden. Bekijk project
Labels
Onderwijs
Technical Management

Leeuwenborgh College

Leeuwenborgh-2 Het betreft de verbouwing van 2 gedeeltes in het bestaande gebouw via Leeuwenborgh Opleidingen aan de Arendstraat 12 te Sittard. Bekijk project
Labels
Bouwfysica en Geluid
Onderwijs
Technical Management

Technocollege Sittard

Technocollege-Sittard Het DaCapo College is voornemens om in Sittard een Technocollege te realiseren. Dit Technocollege is een onderwijsvoorziening voor VMBO-leerlingen. Bekijk project
Labels
Onderwijs
Technical Management

CBS de Bornput

Bornput Het huidige gebouw, waar groep 3 tot en met 8 in is gehuisvest, dateert uit 1957. Het andere deel staat los van het hoofdgebouw, aan de Lavendeldijk. In het nieuwbouwplan zal de hele school onder één dak komen te zitten. Bekijk project
Labels
Onderwijs
Technical Management

Transformatie Rijksmuseum

B14.010-Transformatie-Rijksmuseum-Wilderinkschool-Idastraat-Hengelo Screenen van een bouwkundige en installatietechnische aannemersbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Hoornbeeck College

B14.055-en-B15.014-Hoornbeeck-College-Goes Opstellen van een functionele raming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Internationale school Breda

B14.067-Internationale-school-Breda Opstellen van een Voorlopig- en Defintief Ontwerp raming Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Lucas College Strijp-S

B14.097-Nieuwbouw-en-verbouw-schoolgebouw-Lucas-College-Strijp-S-Eindhoven Opstellen van een inschrijfbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Renovatie en uitbreiding De Wartburg

B14.107-Renovatie-en-uitbreiding-De-Wartburg-Woudenberg Opstellen van een functionele raming Voorlopig Ontwerp en Defintief Ontwerp Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Nieuwbouw SC Delfland

B15.001-Nieuwbouw-SC-Delfland Opstellen van een inschrijfbegroting bij UAV-GC uitvraag Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Vellesan College

B15.068-Nieuwbouw-Vellesan-College-IJmuiden Opstellen van een inschrijfbegroting Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

VMBO Melanchton Kralingen

B15.090-Nieuwbouw-Melanchton-Kralingen Opstellen van een elementaire kostenraming VO- en DO-fase betreffende de nieuwbouw van de VMBO school Melanchton in de wijk Kralingen in Rotterdam. Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Nieuwbouw Rietveldschool

B15.095-Nieuwbouw-Rietveldschool-Badhoevedorp.jpg Opstellen van een Schets Ontwerp-, Voorlopig Ontwerp- en Definitief Ontwerp begroting, het doorrekenen van enkele GPR keuzes en het opstellen van een meerjaren onderhoudsraming ten behoeve van het opstellen van een exploitatiekostenberekening Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam

B15.120-Hogeschool-Rotterdam.jpg Opstellen van een inschrijfbegroting bij een UAV-GC uitvraag Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Nieuwbouw HBO Vlissingen

B15.124-Hogeschool-Vlissingen.png Opstellen van een Schets Ontwerp raming voor de tenderfase Bekijk project
Labels
Bouwkosten Management
Onderwijs

Advies voor uw bouwproject?

Neem nu contact op voor een oriënterend gesprek:

Breda: 076 - 76 60 189
Capelle a/d IJssel: 010 - 20 22 210
Amsterdam: 085 - 74 41 486

Contact opnemen
Scroll naar boven