« Terug naar nieuws overzicht

DGBC presenteert ambitieus Deltaplan Duurzame Renovatie

ParisProof-001.jpg10 jul

Het energieverbruik van gebouwen gaat de komende 7 jaar met 50% omlaag, en uiteindelijk wordt al het vastgoed in Nederland geheel CO₂-neutraal. Dat is tenminste het doel van het Deltaplan Duurzame Renovatie dat de DGBC ontwikkelde i.s.m. de markt.

Het energieverbruik van gebouwen gaat de komende 7 jaar met 50% omlaag, en uiteindelijk wordt al het vastgoed in Nederland geheel CO₂-neutraal. Dat is tenminste het doel van het Deltaplan Duurzame Renovatie dat de DGBC ontwikkelde i.s.m. de markt.

Tempo moet omhoog

In Parijs hebben landen afgesproken dat de aarde de komende decennia maximaal 2 graden mag opwarmen. De opstellers van het Deltaplan constateren dat het huidige tempo van verduurzaming te laag is om die doelstelling te halen. Zij pleiten voor een inhaalslag, met grootschalige inzet van onder meer isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, energiezuinige apparaten en LED-verlichting.

“De gebouwde omgeving is goed voor bijna 40% van het energieverbruik in Nederland. Het potentieel voor verduurzaming in deze sector wordt op dit moment onvoldoende benut. Wij zijn het aan toekomstige generaties verplicht om onze impact op het klimaat terug te dringen. Daarvoor is niets minder dan een Deltaplan nodig, met als einddoel dat alle gebouwen in Nederland in 2040 (!) ‘Paris Proof’ zijn,” aldus Annemarie van Doorn bij de overhandiging van het Deltaplan aan Diederik Samsom.

Ambitieus plan

Diverse werkgroepen, waar ook M3E een bijdrage aan heeft geleverd, hebben routekaarten ontwikkeld om per groep van gebouwfuncties verduurzamingsambities te realiseren. Het belangrijkste uitgangspunt is dat er wordt gekeken naar het daadwerkelijke energieverbruik en hier een besparing van 2/3 ten opzichte van de huidige situatie te realiseren. De rest van het energieverbruik moet worden ingevuld met duurzame energie, zoals zonne-energie, windparken en geothermie. Hiermee gaat het Deltaplan veel verder dan het verplichte C-label in 2023 en A-label in 2030.

Een voorbeeld van een concrete maatregel uit het plan is de introductie van all-in huren bij kantoren waarin de energiekosten al zijn meegenomen. Zo profiteert de eigenaar direct van investeringen in verduurzaming door een lagere energierekening.

Fiscale prikkels voor duurzaamheid

M3E is participant van de DGBC en heeft meerdere BREEAM Experts in huis. Onze adviseurs hebben ervaring met het certificeren van gebouwen met BREEAM maar ook met GPR Gebouw, en kunnen architecten, aannemers en installateurs voorzien van de juiste input om de duurzame ambities waar te maken.

De verwachting is dat het kabinet met de introductie van de Klimaatwet het bestaande pakket aan fiscale en financiële prikkels voor duurzame ingrepen zal uitbreiden. M3E Subsidie Advies begeleidt uw project door het oerwoud aan subsidiemogelijkheden.

Labels
Algemeen nieuws
Subsidie Advies

« Terug naar nieuws overzicht

Advies voor uw bouwproject?

Neem nu contact op voor een oriënterend gesprek:

Breda: 076 - 76 60 189
Capelle a/d IJssel: 010 - 20 22 210
Amsterdam: 085 - 74 41 486

Contact opnemen
Scroll naar boven